Lenkų švietimo paramos fondas "Samostanowienie"
kodas 192020881

Fundacja Wspierająca Oświatę Polską  "Samostanowienie"
(kod na Litwie 192020881)

Rada Fundatorów:

Stanisław Pieszko, Prezes Fundacji,
były poseł na Sejm Litewski

Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury  Polskiej w Wilnie, były wicemer Wilna

Adam Chajewski, członek
Rady Nadzorczej polskiej
Fundacji Samostanowienie

Dyrektor Fundacji:

Stanisław Pieszko (KK OZRP)

adres pocztowy:
Samostanowienie Fondas
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
ul. Naugarduko 76,
Wilno 2006, Litwa

kontynuuje działalność:
Oddziału Litewskiego
polskiej
 Fundacji Samostanowienie

Relacje prasowe na temat
Fundacji Samostanowienie:

Tygodnik Wileńszczyzny 24.06.08

Tygodnik Wileńszczyzny 17.06.08

Kurier Wileński  12 czerwca 2008

Kurier Wileński  20 grudnia 2006

Tygodnik Wileńszczyzny
7-13 września 2006

Kurier Wileński  16 sierpnia 2006

Kurier Wileński 15 czerwca 2006

Kurier Wileński    1czerwca 2006

Kurier Wileński       26 maja 2001

Kurier Wileński   14 lutego 1997